» OFERTY PRACY


1. KOSTKARZ MASZYNOWY

2. POMOCNIK KOSTKARZA

3. KAMIENIARZ - KLINIARZ


Informacje dotyczące ofert pracy dostepne są pod nr. tel. 071 316 20 25,
e-mail: kadry@skalimex-grantin.com.pl